Regulamin konkursu blackrecord

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Digital Open Group
 2. Konkurs ma miejsce na terenie Polski
 3. Nagrody w konkursie są sponsorowane przez wytwórnię Warner Bros.
 4. Konkurs rozpoczyna się 19.03.2015 roku, a jego zakończenie planowane jest na 2. 04.2015. 
 5. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu
 
 

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców


 1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które polubią fanpage blackrecord na Facebooku.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów
 3. Każda osoba ma prawo do publikacji wyłącznie jednego komentarza konkursowego. W przypadku większej ilości komentarzy w konkursie brany pod uwagę będzie pierwszy opublikowany pod konkursowym postem.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić profil blackrecord oraz w komentarzu posta konkursowego zamieścić minimum czterozdaniową wypowiedź na temat utworu „Stairway to Heaven” Led Zeppelin
 5. Zdyskwalifikowane z konkursu zostaną komentarze, w których wypowiedź na temat „Stairway to Heaven” będzie krótsza niż 4 zdania, będzie zawierała treść obraźliwą lub wulgarną lub nie będzie związana z konkursowym zadaniem.
 6. W konkursie wygrywa osoba, której komentarz zostanie uznany za najciekawszy przez jury konkursu.
 7. Osoba/-y, które zostaną wyróżnione zostaną poinformowane o wygranej na fanpejdżu sklepu blackrecord, oraz za pośrednictwem wiadomości od blackrecord na portalu facebook.
 8. W celu otrzymania nagrody należy w wiadomości zwrotnej do sklepu wysłać swój adres email oraz adres, na który powinna zostać wysłana nagroda.

 

Nagrody

 

 1. Nagrodą w konkursie jest płyta winylowa „IV” Led Zeppelin w limitowanej, dwupłytowej wersji, identyczna z dostępną w sklepie blackrecord.pl. Organizator przewiduje również przyznanie nagród dodatkowych.
 2. Nagrody przyznanej w konkursie nie można wymienić na jej równowartość pieniężną
 3. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na inną osobę
 4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych potrzebnych do dostarczenia nagrody – adresu wysyłki oraz adresu e-mail w celu umożliwienia kontaktu organizatora ze zwycięzcą.

 

Postanowienia końcowe


 1. Każdy uczestnik konkursu biorąc udział w zabawie zobowiązuje się do akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego